Челик за термичка обработка

  • Heat Treatment

    Термичка обработка

    Термичка обработка се однесува на методот на двојна термичка обработка на гаснење и калење со висока температура.Неговата цел е да го направи работното парче да има добри сеопфатни механички својства.Калењето со висока температура се однесува на калење на 500-650 ℃.
  • Heat-treated Steelpipe

    Термички обработена челична цевка

    Термичка обработка се однесува на методот на двојна термичка обработка на гаснење и калење со висока температура.Неговата цел е да го направи работното парче да има добри сеопфатни механички својства.