Обиколка на фабриката

Магацин

Производствена работилница

1
2
3
4

производствена линија

8
7
5
6

Сертификат

1
3
2
4
5
7

Тестирање на квалитет

1
4
3
2